Raportet Financiare

e shtunë,14 shtator, 2019

Raport i shpenzimeve për tremujorin e parë 2019

e shtunë,14 shtator, 2019

Raporti Financiar për vitin 2018

e shtunë,14 shtator, 2019

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2018

e shtunë,14 shtator, 2019

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2018

e shtunë,14 shtator, 2019

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2018

e shtunë,14 shtator, 2019

Raporti Financiar për vitin 2017

e shtunë,14 shtator, 2019

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2017

e shtunë,14 shtator, 2019

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2017.

e shtunë,14 shtator, 2019

Raporti Financiar për vitin 2016

e shtunë,14 shtator, 2019

Raporti Financiar për nëntëmujorin e vitit 2016.

e shtunë,14 shtator, 2019

Raporti Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2016

e shtunë,14 shtator, 2019

Raporti Financiar për tremujorin e parë të vitit 2016