Kryesia e Kuvendit të Kosovës

Bazuar në Rregulloren e Punës, Kryesia takohet çdo javë kur takohet edhe Kuvendi, për të shqyrtuar dhe përgatitur rendin e ditës së Kuvendit për mbledhjen e javës vijuese, si dhe rendin e përkohshëm të ditës për dy javë më vonë.

Kryesia siguron që çfarëdo mocioni përmbajtësor që mbështetet nga gjashtë ose më shumë deputetë të Kuvendit, të futet në rendin e ditës për seancën plenare të Kuvendit brenda tri javësh pune prej kur është marrë kjo shkallë e mbështetjes.

Kryesia miraton vendimet e saj me konsensus. Në rast se mungon konsensusi, përpos në rastet të përcaktuara, ajo vendos me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.

Kadri Veseli

Z. Veseli u zgjodh Kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës për herë të dytë radhazi më 7 Shtator 2017, dhe Kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), në Maj të vitit 2016.

Para zgjedhjes së tij si nënkryetar i PDK-së, në Janar të vitit 2013, Z. Veseli për pothuajse një dekadë, në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare, kontribuoi në fushën e sigurisë, ndërtimit të paqes dhe stabilitetit në Kosovën e pasluftës. Ai, gjithashtu, ishte një nga figurat kryesore të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, dhe në të njëjtën kohë, ka mbështetur në mënyrë aktive procesin e paqes në Rambuje. Në këtë proces, Z. Veseli, ka shërbyer si Këshilltar i jashtëm në Delegacionin e Kosovës. Z. Veseli ishte një nga udhëheqësit e rinj të Lëvizjeve studentore, gjatë viteve 1988 - 1990, kundër shkeljes së të drejtave të njeriut të shqiptarëve në Kosovë, dhe për njohjen e të drejtës për pavarësi.

Z. Kadri Veseli, aktualisht, është kandidat për doktoraturë në Universitetin e Lubjanës, në Slloveni. Ai dhe gruaja e tij Violeta, janë prindër krenarë të katër fëmijëve - tre djem dhe një vajzë.

Nënkryetarët e Kuvendit

Kujtim Shala

Nënkryetar

Lidhja Demokratike e Kosovës

Müfera Srbica-Şinik

Nënkryetar

Kosova Demokratik Türk Partisi

Aida Dërguti

Nënkryetar

Partia Socialdemokrate

Slavko Simić

Nënkryetar

LS

Xhavit Haliti

Nënkryetar

Partia Demokratike e Kosovës