Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal, është komision funksional. Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, industrinë, transportin tokësor, ujor e ajror në Kosovë, të gjitha çështjet e telekomunikacionit, të shërbimit postar, të internetit, të frekuencave dhe të transmetimit në televizion, radio dhe të gjitha çështjet e tjera të telekomunikacionit.