Komisioni për Punë të Jashtme Diasporë dhe Investime Strategjike

Komisioni për Punë të Jashtme Diasporë dhe Investime Strategjike, është komision funksional. Komisioni e ndërton bashkëpunimin me parlamentet e shteteve dhe e promovon anëtarësimin e Kuvendit në organizatat parlamentare rajonale e ndërkombëtare.